بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

ترجمه تصویری قرآن کریم

 نشر و گسترش قرآن به معنای واقعی که در آن توجه به عمق مفاهیم و نوآوری های مختلف بر اساس پیشرفت علم و تکنولوژی روز لحاظ شده باشد امری مهم و ضروری به شمار می رود. این مرکز بنای آن داشته و دارد تا پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ابزارهای جدید در فهم و ترویج قرآن گام بلندتر و اثرگذار تری در این مسیر بردارد.

هنر به عنوان یک ابزار که نوستالژی بسیار عمیقی در باورها و احساسات مردم دارد و صنعت به عنوان به روز ترین و در دسترس ترین ابزار نقش مهمی را در این مسیر می تواند داشته باشد که البته هوشیاری و ظرافت در استفاده از این ابزار نیز دارای اهمیت ویژه می باشد.

از آنجایی که یکی از شیوه های جذب مخاطب، استفاده از رسانه تصویر است و برخی از موضوعات قرآن کریم نیز قابلیت تصویرسازی دارد، لذا این مرکز با استفاده از تفاسیر و مفاهیم دقیق آیه‌های قرآن کریم، جنبه های مختلف آن را به صورت نقاشی و فیلم به تصویر کشیده‌ است.

در این تصویر سازی، موضوعاتی چون نعمت‌ها و آیات الهی، رذائل و فضایل، قیامت، امثال قرآن، داستان‌ها و احکام قرآن، قابل ارائه می‌باشد. ارائه اثری برای ترجمه تصویری قرآن به صورت آثار ثابت و پویانمایی می‌تواند جامعه را با مفاهیم ظریف و زیبایی‌های نهفته و سعادت ساز قرآنی آشنا سازد

در این طرح آیاتی از قرآن کریم که قابلیت تصویر سازی دارد موضوع بندی و مطالعه می شود. آیات مشابه و مکرر حذف و آیات مشگله مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد. سپس این موضوعات در قالب تابلوهای نقاشی رنگ و روغن به صورت مجموعه های نمایشگاهی تولید و عرضه خواهد شد. این اثر به دلیل تازگی نوع ارائه، محتوا و جذابیت، می‌تواند پیوند عمیقی با نسل جوان و آینده ساز جامعه جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم قرآنی ایجاد نماید.

هم اکنون دو موضوع از این طرح با نام های “امثال” و “قیامت” تولید و مورد بازدید مردم در نقاط مختلف کشور در قالب نمایشگاه قرار گرفته است.

2 پاسخ به “ترجمه تصویری قرآن کریم”

پاسخ دهید

سوال امنیتی: