بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

بازدید علی اکبر رائفی پور از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز چهارشنبه هفدهممرداد ماه با حضور آقای علی اکبر رائفی پور در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: