بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر دوم

این دفتر در بردارنده شش رساله به نام‌های:
مصاحبه با حضرت آیت الله العظمی مظاهری (دامت برکاته)
قِبلَهُ البُلدان
قَبضُ الوقف
شرح خطبه مُتقین
اجازات خاندان روضاتیان
مَکارمُ الآثار
و گل گلشن است که در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسید.

میراث حوزه اصفهان؛ دفتر اول

این دفتر در بردارنده نه رساله به نام‌های:
إِجالَهُ الفِکَر
تَجَسُمِ الأَعمال
وحدت وجود
اَجَلِ مَحتوم
سَهوُ النبی
شرح خطبه شِقشِقیه
رَسائِل فقهی (۱و۲)
و نَجعَهُ المُرتاد است که در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسید.

  • صفحه 3 از 3
  • 1
  • 2
  • 3