بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

تصاویر نرم افزار ائمه کاظمین

برخی از تصاویر موجود در نم افزار ائمه کاظمین را مشاهده نمایید وجهت بررسی تمامی قسمت های نرم افزار به بخش نرم افزار ها رجوع نمایید

تصاویر نرم افزار کریمانه

تصاویر نرم افزار کریمانه/جهت مشاهده تمامی بخش های نرم افزار کریمانه به قسمت نرم افزار ها رجوع کنید.

تصاویر نرم افزار شاخه طوبی

جهت مشاهده تمامی بخش های نرم افزار شاخه طوبی به قسمت نرم فزار ها مراجعه کنید.

تصاویر نرم افزار ریحانه

جهت مشاهده تمامی قسمت های نرم افزار به بخش نرم افزار ها رجوع کنید.

تصاویر نرم افزار سفینه النجاه

برخی از تصاویر نرم افزار سفینه النجاه را مشاهده نمایید.

تصاویر نرم افزار ستارگان بقیع

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه برخی از تصاویر نرم افزار ستارگان بقیع را در اختیار کاربران محترم قرار می دهد.جهت دسترسی به تمامی امکانات این نرم افزار به بخش نرم افزار رجوع فرمایید.

تصاویر نرم افزار مدینه العلم

لطفا برخی از تصاویر نرم افزار مدینه العلم را مشاهده نمایید و جهت مشاهده تمامی بخش های نرم افزار قسمت نرم افزار رجوع نمایید.

نرم افزار باب العلم

کلیپ معرفی نرم افزار باب العلم

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

تصاویر نرم افزار نوزادی

تعدادی از تصاویر نرم افزار نوزادی تقدیم کاربران گرامی قرار خواهد گرفت و جهت مشاهده کلیه تصاویر لطفابه نرم افزار رجوع فرمایید.

تصاویری در مورد خانواده

مرکز تحقیقات رایانه ای اصفهان تمام مراحل ایجاد یک نرم افزار را از ابتدا به صورت حرفه ای در آن مرکز انجام می دهد.این تصاویر نیز تماما تولیدی بوده و توسط خطاطان و گرافیست های محترم تهیه شده است.