بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶

شر و فساد

چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و در واقع شر و فساد شما در آن است.

نیکی ها و بدی ها

آنچه از نیکی ها به تو رسد از جانب خداست و آنچه از بدی ها به تو رسد ازنفس توست.سوره نسا آیه۷۹

جهاد با هوای نفس

هیچ فضیلتی چون جهاد نیست و هیچ جهادی مانند مبارزه با هوای نفس نیست.

تحف العقول/ ۲۸۶٫

دانش

هر که در جستجوى دانش باشد ، بهشت در جستجوى او برآید .
میزان الحکمه – جلد ۳ – صفحه ۲۰۷۳

ظلم و عدل

هرگاه در زمانه اى ظلم بیش از عدل رایج باشد ، تا وقتى که آدمى خیرى از کسى نبیند، نباید به او خوشبین باشد.
مسند الامام الهادى ،صفحه ۳۰۴؛ بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۱۹۷٫

روشنای چشم

سه چیز موجب روشنای چشم‌ها می‌شود:
نگریستن به سبزه، آب روان و صورت زیبا.
تحف العقول ص ۴۰۹

نادان

نادان ، اسیر زبان خویش است .

مسند الامام الهادى ، ص ۳۰۴؛ الدره الباهره، ص ۱۰٫

نارضایتی پدر و مادر

امام هادی علیه السلام:نارضایتی پدر و مادر، کمی روزی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.

رحمت خداوند

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : اگر اندازه رحمت خداوند متعال را

مى دانستید ، حتما به آن تکیه مى کردید .

بی نیازی در ذات

خدایا قرار ده، بى نیازى را در ذاتم، و یقین را در دلم، و اخلاص را در عملم، و نور را در دیده ام، و بصیرت را در دینم و مرا به اعضایم بهره مند کن، و گوش و چشمم را دو وارث من گردان، و مرا بر آن که به من ستم روا داشته پیروز فرما، و در رابطه با او انتقام و هدفم را نشانم ده، و چشمم را بدین سبب روشن گردان.

رحمت خداومند

از رحمت خداوند ناامید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد

زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است

h-r

دلهاى مردم

دلهاى مردم وحشى است، به کسى روى آوردند که خوشرویى کند.