۱۴۰۰/۰۴/۱۲

کتاب از اولین ابزارهای ارائه افکار و اندیشه‌های اشخاص و همچنین انتقال نتایج تحقیق و پژوهش به دیگران است. این مرکز افتخار دارد، که در راستای خدمت رسانی فرهنگی به فرهیختگان جامعه اسلامی، گامی بلند و
 تأثیر گذار برداشته و تاکنون کتاب‌هایی با محوریت «صحیفه سجادیه» در قالب فرهنگ نامه موضوعی، شرح صحیفه و اِحیای روایت‌های مختلف آن، همچنین صدها رساله علمی و پژوهشی از عالمان گذشته حوزه علمیه اصفهان احیاء و در چندین مجلد از مجموعه میراث حوزه علمیه اصفهان به زیور طبع آراسته و به اندیشمندان جامعه ارائه نموده است.