۱۴۰۰/۰۸/۰۴

نشست خبری اولین همایش ملی «شیوه ها و راهکارهای ترویج قرآن کریم در فرهنگ عمومی» در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان با حضور نمایندگان خبرگزاری های مختلف و متولیان همایش برگزار شد.

در این نشست، حجةالاسلام و المسلمین احمد زادهوش ریاست دارالقرآن کریم استان اصفهان و دبیر کل  همایش و دکتر مجید جعفریان دبیر علمی همایش  علاوه بر توضیحات مقدماتی درباره اهداف و سیاست های برگزاری این همایش ملی، به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. 

دبیرکل همایش درباره برخی از اهداف این همایش ملی افزود:  دستیابی به الگوهای علمی و عملی ترویج قرآن کریم در جامعه، بسترسازی برای طرح و خلق ایده های نو در عرصه های فکری و تقنینی و عملیاتی شیوه های حضور و ترویج قرآن از اهم اهداف برگزاری این همایش می باشد.

دکتر جعفریان درباره سیاست های این همایش به تشکیل دبیرخانه دائمی شیوه های حضور و ترویج قرآن کریم در مرکز دارالقرآن اصفهان اشاره کرد.

یکی از موسسات مشارکت کننده در این همایش، مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان خواهد بود.