دیدار برخی مدیران جامعه المصطفی از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

حجت الاسلام خراسانی‌نژاد مدیر ارتباطات و بین الملل مجتمع آموزشی فقه جامعه المصطفی به همراه دو تن از دیگر مدیران این مجموعه از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند

همکاری مشترک هفته نامه آتشکار و کارشناسان ارتباطات و رسانه کارخانه ذوب آهن با مرکز تحقیقات رایانه‌ای

روز شنبه ۲۸شهریورماه ۱۳۹۴برخی مسئولین هفته نامه آتشکار و کارشناسان بخش ارتباطات و رسانه ذوب آهن اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.