بازدید پژوهشگران گروه قرآن و حدیث جامعة المصطفی اصفهان

در روز یکشنبه بیست و هفتم آذرماه، برخی از طلاب و پژوهشگران گروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی اصفهان به مناسبت هفته پژوهش به مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان رفته و پس از بیان و معرفی تاریخچه مرکز و فعالیت ها و تولیدات آن مرکز توسط کارشناس مربوطه به بازدید و مشاهده میدانی فعالیت و تحقیقاتی مثل اتاق صوت و تصویر، احیای تراث و کتب قدیمی و کتابخانه پرداختند و در آخر امر برخی طلاب، درخواست استفاده از کتابخانه را داشتند که مقرر گردید تا از طرف جامعه المصطفی، لیستی تهیه و به مرکز ارسال شود و ارائه خدمات طبق لیست انجام گیرد.

سبد خرید
پیمایش به بالا