بازدید متربیان مجموعه سلاله از مرکز

جمعی از متربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله واحد اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید کرده و با بخش های مختلف مرکز از جمله استودیوهای صوت و تصویر آشنا شدند.

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله، از جمله سازمان های مردم نهاد، غیردولتی و غیرانتفاعی در سال 1389 آغاز و با هدف تعظیم و تکریم جایگاه سادات مکرم ایجاد گردیده است. سیاست این مرکز، تمرکز بر طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی بهترین راهکارها و فرآیندها در خصوص شناسایی و جذب، پرورش، حمایت و ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر فرزندان مکرم اهل بیت(ع) با هدف تربیت کارگزاران آرمان‌شهر مهدوی و تکمیل چرخه نخبه سازی می باشد.

سبد خرید
پیمایش به بالا