معرفی نرم افزار نوزادی توسط شبکه پنج تهران در برنامه زنده به خانه بر می گردیم

نرم افزار جامع نوزادی با موضوع تربیت نوزاد شیرخوار تا سن دوسالگی در برنامه زنده به خانه بر می گردیم،توسط مسئول واحد تحقیق و پژوهش مرکز تحقیقات رایانه‎‌ای حوزه علمیه اصفهان معرفی شد.

حضور مسئول واحد تحقیقات و پژوهش در برنامه زنده سیمای خانواده

مسئول واحد تحقیقات و پژوهش مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان جناب آقای محمد رضا صادقی،در برنامه زنده سیمای خانواده،به معرفی پروژه سبک زندگی فردی و نرم افزار نوزادی پرداخت.

بازدید مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

روز شنبه ۱۷ مراداد ماه ۱۳۹۴ سرکار خانم دکتر اکبری مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه آقای ابراهیمی مسئول روابط عمومی دانشگاه از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

حضورمعاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

آقای دکتر کردی،کارشناس امور خانواده،دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز و دکترای روانشناسی دانشگاه کورلینز آمریکا و ریاست مرکز جهانی خلاقیت در مالزی از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمود.