بازدید دکتر ایروانی از مرکز

دکتر محمدرضا ایروانی مشاور رییس دانشگاه اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید کرده و جهت همکاری های دوجانبه علمی پژوهشی به تبادل نظر پرداختند. اخبار اخیر همهبازدیدهاتولیدات افتخاری دیگر برای طنین […]

بازدید دکتر ایروانی از مرکز ادامه مطلب »