بازدید جمعی از طلاب و فعالین قرآنی کرمان از مرکز

جمعی از طلاب و فعالین قرآنی استان کرمان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید کردند. در این بازدید که محمدرضا صادقی به معرفی مرکز و تولیدات عمومی و تخصصی پرداخت، مجموعه نرم […]

بازدید جمعی از طلاب و فعالین قرآنی کرمان از مرکز ادامه مطلب »