بازدید رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از مرکز

جناب آقای مراثی رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به همراه مشاورین خود از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید کرده و با بخش‌های مختلف مرکز از جمله واحد IDC آشنا شدند. در ادامه […]

بازدید رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از مرکز ادامه مطلب »