بازدید متربیان مجموعه سلاله از مرکز

جمعی از متربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله واحد اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید کرده و با بخش های مختلف مرکز از جمله استودیوهای صوت و تصویر آشنا شدند. […]

بازدید متربیان مجموعه سلاله از مرکز ادامه مطلب »